info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Seminář politické filozofie

Kód předmětu:
15Y2SP
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinavšechny obory
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Mgr. Jan Feit (přednášející, cvičící)
Mgr. Eva Rezlerová (přednášející, cvičící)
Mgr. Marek Tomeček, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
filozofie, politologie, stát, společnost
Anotace:
Interpretace filozofického textu, pohled na společnost, stát a jejich uspořádání.
Cíle:
Osvojení metod analýzy a interpretace filozofického textu, vyvozování závěrů a aplikace poznatků, vytváření úsudku, schopnost argumentovat a obhájit stanovisko.