info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Financování ze zdrojů EU v dopravě

Kód předmětu:
17FEU
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - 3708R046
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
14 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Alexandra Dvořáčková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Rudolf F. Heidu, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Olga Mertlová, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
financování, Evropská unie
Anotace:
Absolvent získá obecný přehled o regionální politice EU a o jejím praktickém provádění na úrovni členského státu, bude samostatně schopen vyhledávat a analyzovat informace o programech podpory EU.
Cíle:
Předmět seznámí studenty s obecnými principy financování projektů ze zdrojů EU a dále se specifiky financování dopravních projektů ze zdrojů EU.