info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Integrace veřejné dopravy

Kód předmětu:
17IVD
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - 3708R046
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
3 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
12 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Vyučující předmětu:
doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA (přednášející, cvičící)
doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA (přednášející)
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
integrace, veřejná doprava, přeprava, doprava, tarif
Anotace:
Dopravní politika, vývoj prostorové organizace, integrace dopravní obsluhy, smluvní zajištění, veřejné služby v přepravě cestujících, financování, dělba tržeb, tarifní a odbavovací systémy, kontrola provozní a přepravní, právní podmínky podnikání ve veřejné dopravě, identifikace poptávky po přepravě, optimalizace nabídky dopravy, kritéria kvality, informační systémy, propagace a marketing.
Cíle:
Seznámit studenty s integrací veřejné dopravy v oblasti tarifní, přepravní, dopravní a plánovací.