info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Kvalita v dopravě

Kód předmětu:
17KLID
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
kvalita, management kvality, měření kvality, standardy kvality, cyklus kvality, spokojenost, výkonnost
Anotace:
Obecné pojetí kvality, normy a mezinárodní standardizace, integrované systémy řízení, moderní přístupy řízení kvality, kvalita v dopravě a logistice, metody měření kvality, management kvality, rizika a příležitosti, kvalita ve veřejné přepravě osob, zákaznický pohled, pohled dopravce a organizátora IDS, standardy kvality, náklady na kvalitu, marketing a spokojenost zákazníka.
Cíle:
Seznámit studenty se systémy řízení kvality v dopravě, metodami měření a hodnocení kvality.