info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Kvantitativní metody v dopravě

Kód předmětu:
17KMDK
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
7
Rozsah výuky:
14 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
stromy, rovinné grafy, barvení grafů, lokační úlohy, distribuční úlohy, přiřazovací problém, VRP úloha, genetický algoritmus
Anotace:
Předmět je zaměřen na problematiku využití neorientovaných grafů typu strom, planárních grafů a jejich barvení. Dále jsou formulovány distribuční úlohy, lokační úlohy jako úlohy celočíselného lineárního programování. Kromě využití exaktních metod jsou popsány jednoduché i složitější sofistikované (metaheuristické) optimalizační metody.
Cíle:
Seznámit posluchače s klíčovými problémy rozhodování v dopravních a logistických systémech se zaměřením na řešení distribučních úloh, úloh dopravní obsluhy území a lokace středisek obsluhy.