info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Logistika ve Smart Cities

Kód předmětu:
17LSC
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
1čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
6
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
14 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Edvard Březina, CSc. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Daniel Pilát (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
Smart Cities, logistika, city logistika, poslední míle, urbanismus, udržitelnost
Anotace:
Vývoj měst v čase, město a region, mobilita obyvatel a doprava zboží, koncept udržitelnosti, Smart Cities, město jako systém, komponenty městského systému, kvalita života, individuální kvalita života, hodnocení „chytrosti“ měst, legislativa ve Smart Cities, transformace Smart Cities, logistika poslední míle, e-commerce, nové přístupy na poslední míli, logistika poslední míle ve městech a v regionech.
Cíle:
Propojení city logistiky a konceptu Smart Cities s ohledem na městské prostředí a plánování.