info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Marketing v dopravě

Kód předmětu:
17MAGD
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
12 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra chytrých měst a regionů (16117)
Klíčová slova:
marketingové nástroje, segmentace trhu v dopravě, marketingový mix, predikce trhu, podpora prodeje, komunikační kanály, sociální sítě, marketingový plán dopravní firmy
Anotace:
Seznámení se metodami využívanými pro potřeby marketingu v dopravě, resp. podpory prodeje a ovlivňování kupní ochoty obyvatelstva. Historický vývoj až po současné hlavní marketingové nástroje. Strategický marketing a marketingový plán dopravní firmy.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy marketingových metod, segmentací trhu a s komunikačními nástroji používanými v dopravě.