info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Manažerské informační systémy v dopravě

Kód předmětu:
17MID
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
Informační systém, informační technologie v dopravě, informační inženýrství
Anotace:
Informační technologie a jejich využití v budování informačního systému moderní dopravní firmy. Nová legislativa EU v oblasti kyberbezpečnosti a ochrany dat staví dopravní organizace před nové výzvy. Předmět se proto soustředí na bezpečnost informačních systémů a možné zdroje ohrožení. V praktické části je řešen postup při budování nového IS od nápadu přes časový plán a finanční rozpočet, po základní podklady pro možné zadání zakázky.
Cíle:
Seznámit posluchače s možnostmi efektivního využití manažerských informačních systémů v dopravních organizacích v souladu s platnou legislativou EU.
www stránky předmětu
https://bigdata.fd.cvut.cz/