info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Manažerské rozhodování a řízení

Kód předmětu:
17MRRK
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
manažerské rozhodování, metody rozhodování, řízení lidských zdrojů, manažerské dovednosti, prezentační dovednosti
Anotace:
Osvojení základních metod pro podporu rozhodování a řízení. Posluchači si aktivně vyzkouší metody jak kolektivního, tak i individuálního přístupu k rozhodování a řízení. Velká část bude věnována i osobnostnímu růstu v oblasti rozhodování a řízení. Teoretické znalosti budou vždy doplněny praktickým cvičením.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními manažerskými dovednostmi pro podporu rozhodování a řízení.