info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Logistika letecké osobní a nákladní dopravy

Kód předmětu:
17W1LL
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinavšechny obory
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
letecká doprava, logistika letecké dopravy, technologie využíváné v letecké dopravě, nízkonákladová letecká doprava, letiště, harmonizace VRT a letecké dopravy
Anotace:
Seznámení se s vývojem osobní i nákladní letecké dopravy. Úvod do základů tarifikace a technologie osobní letecké dopravy. Využívané technologie pro nákladní leteckou dopravu. Rezervační systémy a posádkové systémy ve standardních a low cost společnostech. Nové trendy. IT technologie v LD a další.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy logistiky a technologií používaných v osobní a nákladní letecké dopravě.