info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Osobní finance

Kód předmětu:
17W1OF
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinavšechny obory
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Alexandra Dvořáčková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
spoření, investice, pojištění, dluhy, úvěry, leasing, financování bydlení, hypotéka, exekuce, rodinný rozpočet, důchodová reforma, druhý a třetí pilíř penzijní reformy
Anotace:
Osobní finance (rozpočet, financování základních životních potřeb). Dluhy (úvěry a půjčky, platební nástroje, úroky a poplatky, dluhová past). Financování bydlení (nájem, hypotéka, stavební spoření, spotřebitelské úvěry, refinancování). Spoření a investice (investiční horizont, výnosnost, rizika, investiční strategie). Pojištění (typy pojištění, vhodnost a přiměřenost). Zajištění do budoucna (penzijní spoření a připojištění).
Cíle:
Studenti se naučí orientovat na finančním trhu, řídit rodinné finance, získají přehled o možnostech financování běžných životních situací, o typech finančních produktů a služeb, dokážou racionálně vyhodnotit informace a nabídky.