info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Systémy městské a regionální kolejové dopravy

Kód předmětu:
17W1SK
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinavšechny obory
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
modal-split, plánování sítě linek, optimalizace spojení v síti, jízdní řád, oběh vozidla, bezpečnostní přestávky, turnus
Anotace:
Faktory ovlivňující poptávku po přepravě, modal-split, rozložení proudů cestujících na linky veřejné regionální dopravy. Optimalizace linkového vedení, tvorba sítě linek. Sestava a hodnocení jízdního řádu. Tvorba oběhů vozidel. Optimalizace směn řidičů a jejich uspořádání do turnusů. Vlivy bezbariérovosti a preference veřejné dopravy. Úloha marketingu.
Cíle:
Po absolvování předmětu bude student schopen sestavit nabídku v systémech veřejné osobní městské a regionální kolejové dopravy v praxi, vytvořit optimální síť linek, navrhnout jízdní řád v závislosti na linkovém vedení a oběhu vozidel, vytvořit modelový turnus provozního personálu.