info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Sociologie lidských zdrojů

Kód předmětu:
17W1SL
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinavšechny obory
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
PhDr. Stanislava Holíková (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
struktura společnosti, pracovní skupiny, struktura osobnosti, komunikace, řízení lidských zdrojů
Anotace:
Lidské zdroje a jejich význam, pracovní skupina jako zvláštní typ sociální skupiny, komunikace, personální management, moderní řízení, plánování lidských zdrojů, podniková kultura.
Cíle:
Seznámit studenty se sociologickým pojetím organizace a procesy, které ovlivňují její fungování a kvalitu.