info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Marketing v dopravě

Kód předmětu:
17Y1MD
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Alexandra Dvořáčková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Petra Skolilová, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
marketing, marketingový výzkum, makroprostředí, mikroprostředí, trhy, tvorba tržní pozice, produkty, značky, balení, služby, tvorby cen produktů, distribuční kanály, fyzická distribuce, maloobchod, velkoobchod, promotion, reklama, segmentace
Anotace:
Obecné principy marketingu aplikované na dopravní problematiku, marketingové nástroje vhodné pro přepravu jako službu, specifika veřejné osobní dopravy a z toho vyplývající odlišnosti uplatnění marketingu.
Cíle:
Seznámit studenty se základními principy a nástroji marketingu, přiblížit specifika přepravy jako služby, poskytnout studentům přehled o marketingových postupech použitelných v odvětví nákladní dopravy i veřejné osobní dopravy.