info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Personální management

Kód předmětu:
17Y1PM
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinavšechny obory
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
PhDr. Stanislava Holíková (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
lidské zdroje, sociální skupina, organizace, výběr pracovníků, hodnocení pracovníků, pracovní adaptace, vzdělávání pracovníků, pracovní a zaměstnanecké vztahy, interkulturní komunikace
Anotace:
Lidské zdroje a jejich význam, člověk jako osobnost, pracovní skupina jako zvláštní typ sociální skupiny, plánování lidských zdrojů, získávání a výběr pracovníků, jejich hodnocení a vzdělávání, rozmisťování a uvolňování pracovníků, pracovní adaptace, práce v týmech, řešení konfliktů, pracovní a zaměstnanecké vztahy, interkulturální management.
Cíle:
Poskytnout studentům přehled problematiky vedení v organizaci jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu vedoucího pracovníka. Seznámit je s hlavními principy personalistiky a s různými styly manažerského vedení.