info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Moderní dějiny pro techniky

Kód předmětu:
17Y2MT
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
moderní dějiny, technika, geopolitika, 19. století, 20. století
Anotace:
Vybrané kapitoly z dějin 19. století. Geopolitické postavení Evropy na příkladu Velké Británie, Německa a Rakouského císařství. Nástup USA, Americká občanská válka, rozvoj transatlantické námořní dopravy. Čínské císařství v pozdní éře dynastie Qing. Vybrané kapitoly z dějin 20. století. Od Bellé Epoque po studenou válku. Československé historické mýty.
Cíle:
Cílem předmětu je představit pohled na moderní dějiny v kontextu s aktuálním vývojem ve světě a odborným zaměřením studentů technických (dopravních) oborů.