covid-19 info

logo ČVUT

Kinematika a dynamika

Kód předmětu:
18KAD
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaBEZ Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708R047
4češtinaDOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
Ing. Vít Malinovský, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Vít Malinovský, Ph.D.
Ing. Petr Zlámal, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
kinematika, dynamika, kmitání s jedním stupněm volnosti, volné a vynucené kmitání, teorie rázu
Anotace:
Přímočarý a křivočarý pohyb hmotného bodu. Kinematika tuhého tělesa. Kinematika tuhé desky v rovině. Dynamika hmotného bodu a jeho soustav, pohybové rovnice. Dynamika tuhého tělesa, pohybové rovnice. Newtonova metoda, D´Alembertův princip. Kmitání s jedním stupněm volnosti. Kmitání volné a vynucené. Vynucené kmitání při buzení harmonickou silou. Kmitání tlumené. Základy teorie rázu. Úvod do řešení kmitání soustav s více stupni volnosti.
Cíle:
Úlohy kinematiky tuhých těles v rovině i v prostoru. Princip sestavování pohybových rovnic, řešení úloh kmitání s jedním stupněm volnosti a to pro kmitání volné i viskózně tlumené, vlastní i vynucené. Aplikace na vybrané problémy technické praxe.