covid-19 info

logo ČVUT

Pokročilé materiály

Kód předmětu:
18POM
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaDOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
Ing. Vít Malinovský, Ph.D.
Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
Materiály pro speciální technické použití, pokročilé materiály, materiály pro automobilový a letecký průmysl.
Anotace:
Kurz rozvíjející poznatky z úvodní přednášky o materiálech. Fyzikálně podrobněji vykládá dynamiku defektů struktury, fázové diagramy binárních soustav a další pojmy. Zabývá se speciálními postupy řízení struktury. Získané poznatky aplikuje na výklad výrobních postupů moderních materiálů pro klíčová průmyslová odvětví.
Cíle:
Prohloubení znalostí o mechanismech podmiňujících vlastnosti materiálů. Osvojení si znalosti některých speciálních principů a technologií umožňujících moderní materiály a jejich aplikace.