covid-19 info

logo ČVUT

Pružnost a pevnost

Kód předmětu:
18PZP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
3čeština, angličtinaspolečná část studia
3češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Tomáš Doktor, Ph.D.
prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Jan Falta
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
Ing. Michaela Neuhäuserová
Ing. Jan Šleichrt
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.
Ing. Petr Zlámal, Ph.D.
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Tomáš Doktor, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
zatížení, normálové napětí, smykové napětí, ohybová čára nosníku, volné kroucení, stabilita prutu, kritické břemeno, pevnost
Anotace:
Prostý tah a tlak. Prostý ohyb. Smykové napětí při ohybu. Návrh a posouzení průřezu prutu. Ohybová čára prutu. Volné kroucení. Kombinovaná namáhání. Stabilita tlačených prutů. Návrh a posouzení na vzpěr. Nosník na pružném podkladu. Pevnostní analýzy.
Cíle:
Návrh a posouzení nosníku a prutové konstrukce v pružném oboru.