covid-19 info

logo ČVUT

Statika

Kód předmětu:
18SAT
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
2čeština, angličtinaspolečná část studia
2češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
14 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Tomáš Doktor, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Marcel Adorna
Ing. Jan Falta
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Ing. Michaela Neuhäuserová
Ing. Jitka Řezníčková, CSc.
Ing. Jan Šleichrt
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Tomáš Doktor, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
silové soustavy, vazba, reakce, zatížení, nosník, složená soustava, prutová soustava, virtuální práce, vláknové polygony
Anotace:
V předmětu se posluchači seznámí se základy výpočtu jednoduchých staticky určitých inženýrských konstrukcí. V průběhu semestru budou přednášeny a procvičovány partie statiky zahrnující kriteria podepření konstrukce a typy jejího zatížení. Důraz je kladen na analýzu průběhu vnitřních sil jednoduchých inženýrských konstrukcí. Závěrečná část kurzu je věnována průřezovým charakteristikám konstrukčních prvků.
Cíle:
Získané znalosti umožní řešit silové a momentové namáhání jednoduchých inženýrských konstrukcí v dopravě, např. různých typů nosníků, prutových soustav, vláknových polygonů, řetězovek.