covid-19 info

logo ČVUT

Technická dokumentace

Kód předmětu:
18TED
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
1čeština, angličtinaspolečná část studia
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
1 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Tomáš Fíla, Ph.D.
Ing. Vít Malinovský, Ph.D.
Ing. Jitka Řezníčková, CSc.
roh  Cvičení:
Ing. Tomáš Fíla, Ph.D.
Ing. Vít Malinovský, Ph.D.
Ing. Jitka Řezníčková, CSc.
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Vít Malinovský, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
dokumentace, technická dokumentace, technické dokumenty, technické normy, výkresy, technické výkresy, technické kreslení, kótování, přesnost, závity, technická schémata
Anotace:
Technické normy a mezinárodní standardizace, druhy technických dokumentů a zacházení s nimi, pravidla zobrazování a kótování na strojnických a stavebních výkresech, druhy schémat a jejich tvorba, rozměrová a geometrická přesnost součástí, úprava a obsah výkresových listů.
Cíle:
Schopnost číst technické výkresy a zacházet s technickou dokumentací.