covid-19 info

logo ČVUT

Teorie konstrukcí

Kód předmětu:
18TK
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaDOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
Ing. Vít Malinovský, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
staticky neurčité prutové konstrukce, silová metoda, zjednodušená deformační metoda, obecná deformační metoda, výpočetz rovinného rámu a roštu, energetické metody, nosník na pružném podkladu
Anotace:
Přetvoření rovinného prvku, virtuální práce. Silová metoda. Výpočet rámu silovou metodou. Zjednodušená deformační metoda. Výpočet rámu deformační metodou. Výpočet jednoduchého rovinného roštu. Obecná deformační metoda. Základy matematické pružnosti. Statický výpočet složitější staticky neurčité konstrukce. Energetické metody řešení prutových konstrukcí. Lagrangeův variační princip. Nosník na pružném Winklerově podkladu. Pasternakův model podloží.
Cíle:
Získání základních znalostí z výpočtu staticky neurčitých nosníkových a rámových konstrukcí, silovou metodou a deformační metodou. Získání znalostí výpočtu nosníku na pružném podkladu. Získání přehledu o energetických metodách řešení prutových konstrukcí.