info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Aplikovaná elektronika

Kód předmětu:
20APEL
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - B-ITS
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
Polovodičová PN přechodová dioda, tranzistor, tyristor / křemík řízený usměrňovač, triak, optoelektronická polovodičová zařízení, operační zesilovač, logická hradla.
Anotace:
Základní elektronické polovodičové součástky, jejich principy, charakteristiky a typická schémata zapojení. Polovodičové PN přechodové diody, tranzistory, tyristory, operační zesilovače, základní logická hradla. Funkce základních elektronických obvodů a způsoby jejich návrhu (usměrňovače, regulátor napětí se Zenerovou diodou, tranzistor jako zesilovač, operační zesilovač jako invertující a neinvertující zesilovač).
Cíle:
Studenti znají základní elektronické součástky. Studenti jsou schopni navrhovat jednoduché elektronické obvody sestavené jak z jednotlivých diskrétních polovodičových součástek, tak ze základních integrovaných obvodů.