Bezpečnost a spolehlivost systémů

Kód předmětu:
20BAS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaBEZ Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708R047
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
spolehlivost, bezpečnost, systém, interakce člověk - systém
Anotace:
Základní pojmy bezpečnosti a spolehlivosti v dopravě a její uplatnění. Základní schema a druhy diagnostických systémů. Vyšetřování oblasti přijatelnosti a predikce spolehlivosti. Citlivost v dopravě a citlivostní analýza. Neuronové sítě a další optimalizační algoritmy. Lidský činitel v dopravě. Interakce člověk - systém. Testování operátora na simulátoru a testování reálných situací.
Cíle:
Seznámení posluchačů s problematikou spolehlivosti a bezpečnosti umělých systémů a vlivu člověka na systémy včetně diagnostiky.