Ekonomika a management ITS projektů

Kód předmětu:
20EMI
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2čeština, angličtinaIS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Mgr. Jakub Rajnoch
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc.
roh  Cvičení:
Mgr. Jakub Rajnoch
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
hodnocení ITS, účinnost ITS, ekonomika ITS, financování ITS, CBA analýza, studie proveditelnosti, systémové parametry
Anotace:
Předmět prezentuje základní teoretický aparát nutný pro hodnocení ITS systémů a aplikuje ho na řadu konkrétních úloh hodnocení ITS. Zahrnuje základní metody tvorby ekonomických a finančních modelů a jejich vzájemného provázání tak, aby bylo možno zpracovat studie proveditelnosti pro jednotlivá řešení ITS systémů. Zahrnuje základní metody řízení různých fází ITS projektů s ohledem na organizační a legislativní charakteristiku ITS projektů.
Cíle:
Cílem předmětu je získání znalostí o způsobu řízení různých fází ITS projektů za použití moderních technik (např. metody kritického řetězu) a softwarových nástrojů (např. MS Project Management), získání znalostí o způsobu přípravy studie proveditelnosti pro ITS projekty za použití ekonomických znalostí, dále procesní analýzy prostředí a syntézy znalostí.