covid-19 info

logo ČVUT

Geoinformační inženýrství

Kód předmětu:
20GEOI
Studium:
doktorské
Studijní program:
Inženýrská informatika (P 3902)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaI Inženýrská informatika v dopravě a spojích - 3902V036
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garant předmětu:
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
GIS, geoinformatika
Anotace:
Práce geoinformačního inženýra (pořizování a formalizace dat, prostorové analýzy a produkty). Technologické specifikace (numerické modely, grafika a vizualizace aj.). Rozvinutí rutinních prací v prostředí GIS do prostoru inženýrské činnosti. Specifika tvaru dopravně produkční funkce území / prostoru. Transformace do formátu geoznalosti.
Cíle:
Seznámení s poznatky úspěšné aplikace nástrojů technologie GIS nejen z oborů dopravního inženýrství, zeměměřictví, kartografie, počítačové grafiky a dálkového průzkumu Země, ale i systémových věd, teorie pravděpodobnosti a statistiky, informatiky, základů kybernetiky a modelování a jejich užití při práci s prostorově orientovanými daty.