info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Geografické informační systémy

Kód předmětu:
20GISL
Studium:
doktorské
Studijní program:
Logistika (P 3713)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaL Dopravní logistika - 3706V006
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Anotace:
Předmět obsahuje základní kapitoly z geoinformatiky a geografických informačních systémů (GIS). Důraz je kladen na reprezentaci reality v digitálním prostředí, popis jednotlivých geoinformačních technologií (GIT), budování GIS a jejich využití v dopravě a logistice. V rámci předmětu se student seznámí se základními pravidly geoinformatické práce, se základními zdroji studia geoinformatiky, GIT a GIS, osvojí si základní anglickou terminologii a pravidla prezentace odborných poznatků. Přednášky obsahují témata: základy geoinformatiky, geoinformační technologie, data, digitální geografická data v ČR, pojetí GIS, technické vybavení GIS, programové vybavení GIS, organizační struktura GIS, datové modely, GIS operace, digitální modely reliéfu, síťové analýzy.