Hodnocení účinnosti v ITS

Kód předmětu:
20HITS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3čeština, angličtinaIS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. František Kopecký, Ph.D.
Mgr. Jakub Rajnoch
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
účinnost, efektivita, normativy ITS, nákladový model, přínosový model, model provozování ITS
Anotace:
Předmět nabízí znalosti o zpracovávání strategických záměrů, studií proveditelnosti ITS systémů na základě dostupných podkladů včetně znalostí hodnocení jednotlivých fází implementace ITS až po výpočet účinnosti ITS.
Cíle:
Cílem předmětu je získání znalostí o vyhodnocování ITS projektu od stádia strategického záměru až po hodnocení provozu ITS systému.