info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Inteligentní dopravní systémy na železnici

Kód předmětu:
20ISZ
Studium:
doktorské
Studijní program:
Inženýrská informatika (P 3902)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaI Inženýrská informatika v dopravě a spojích - 3902V036
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
ERTMS / ETCS, GSM-R, ITS, CBTC
Anotace:
Princip řízení provozu ERTMS/ETCS na železnici. Princip řízení provozu CBTC městských systémů. Možnosti provázání technologií řízení a zabezpečení s informačními systémy. Koncepce systému inteligentního dopravního systému na železnici (ITS-R). Možnosti využití ITS-R a jejich přínosy a rizika v jejich nasazování.
Cíle:
Seznámení s moderními technologiemi řízení a zabezpečení železničního provozu a systémů mětských drah. Možnosti využití moderních technologií řízení a zabezpečení pro operativní řízení provozu a informační systémy pro cestující. Koncepce železničních systémů jako inteligentní dopravní systém (ITS-R).