Inteligentní dopravní systémy

Kód předmětu:
20ITS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinaBT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
Inteligentní dopravní systémy, řízení dopravy, silniční a městská doprava, principy a technologie.
Anotace:
Kategorizace ITS, systémová architektura ITS, sofistikované metody řízení dopravy ve městech, ITS ve veřejné dopravě, ITS pro dopravu v klidu, řízení liniových komunikací, automatizovaná detekce excesů, inteligentní dálnice, zpracování a modelování dopravních veličin, teorie front a rázové vlny, ITS pro silniční tunely, analýza rizik tunelových systémů, využití moderních rozhodovacích systémů v ITS.
Cíle:
Ucelené seznámení posluchače s inteligentními dopravními systémy (ITS). Seznámení s možnostmi využití ITS, jejich kategorizací, principy funkce, příslušnou technologií, zpracovávanými daty a charakteristickými vlastnostmi. Primární zaměření na silniční a městskou dopravu.