info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

ITS - R

Kód předmětu:
20ITSR
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040007)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
ITS-R, železniční zabezpečovací systémy, GSM-R, ERTMS/ETCS
Anotace:
Úvod je věnován popis architektury a rozhraní systému s koncepcí ITS-R, jsou definovány komunikační rozhraní systému, principy zajištění funkčních a bezpečnostních vlastností. Jsou detailně diskutovány principy aplikace ERTMS/ETCS aplikační úroveň 3, systémy UGTMS, CBTC. Jsou popsány současné i budoucí komunikační technologie. Je řešena otázka integrace systému ITS-R do ostatních ITS systémů a zajištění spolehlivost a bezpečnost systému ITS-R.
Cíle:
Seznámení posluchačů s možnostmi a přínosy řešení řízení železničního provozu s využitím principů inteligentních dopravních systémů. Posluchači získají přehled v možnostech aplikace nových technologií ERTMS/ETCS aplikační úroveň 3, CBTC a systémech UGTMS.