info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Modern techniques of safety control of moving railway vehicles

Kód předmětu:
20MZZ-E
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040006)
semestrjazyk
1angličtina
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
ERTMS/ETCS, GSM-R, Železniční zabezpečovací systémy
Anotace:
Principy řešení ERTMS / ETCS, popis architektury a rozhraní systému ETCS, systémové úrovně ERTMS, infrastrukturní a mobilní část systému, navázání na stacionární zabezpečovací systémy, provozní a aplikační módy systému, orientace v infrastruktuře, princip generování brzdných křivek, zásady generování oprávnění k jízdě (MA), rozhraní (DMI), integrace mobilní části ETCS do hnacího vozidla, funkční specifikace GSM-R, testování a legislativa.
Cíle:
Seznámení posluchačů s problematikou zajištění bezpečnosti pohybu železničních kolejových vozidel systémem vlakového zabezpečovacího ERTMS/ETCS.