covid-19 info

logo ČVUT

Predikce časových řad II

Kód předmětu:
20PCR2
Studium:
doktorské
Studijní program:
Inženýrská informatika (P 3902)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaI Inženýrská informatika v dopravě a spojích - 3902V036
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garant předmětu:
prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Anotace:
Úvod do problematiky predikce časových řad. Význam predikce a předvídání v historii lidstva. Metody predikce. Charakter časových řad. Historie časových řad a predikční horizont. Naivní metody predikce. Jednoduché algebraické metody predikce. Metody ARMA. Metody užívající derivaci. Metody využívající fyzikální modely. Metody využívající umělé neuronové sítě. Kombinované metody. Predikabilita časových řad a metody jejího vyšetřování. Předzpracování časových řad a metody jejich rafinace. Intervenční řady. Spolehlivost predikce. Aplikace predikčních metod.