covid-19 info

logo ČVUT

Počítačová podpora řízení železničního provozu

Kód předmětu:
20PRZP
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040006)
semestrjazyk
3angličtina
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040007)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garant předmětu:
doc. Ing. Martin LESO, Ph.D.
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Adam Hlubuček
Ing. Bc. Dušan Kamenický, Ph.D.
Ing. Petr Koutecký, Ph.D.
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Anotace:
Úvod je věnován objasnění důvodů a základních principů automatizace řízení a plánování železniční dopravy. Je vysvětlena struktura řízení železničního provozu včetně hlavních zásad aplikovaných při řízení železničního provozu. Podstatná část je věnována detailnímu popisu jednotlivých složek systému, které je nutné zahrnout do systémů pro automatizaci řízení železničního provozu s využitím výpočetní techniky.