covid-19 info

logo ČVUT

Signály a kódy

Kód předmětu:
20SK
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
1čeština, angličtinaIS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Dr. Ing. Jan Přikryl
Ing. Jindřich Sadil, Ph.D.
roh  Cvičení:
Dr. Ing. Jan Přikryl
Ing. Jindřich Sadil, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
analýza signálů, Fourierova řada, modulace, vzorkování, kódování, šifrování
Anotace:
Základy analýzy signálů - jejich reprezentace v časové a frekvenční oblasti. Diskretizace signálů, vzorkování, kvantování a kódování. Přenos signálů. Analogová a diskrétní modulace signálů v základním a přeloženém pásmu a její použití. Koncepty teorie kódování a šifrování. Principy tvorby bezpečnostních a samoopravných kódů a jejich užití v praxi. Základy kryptografie, kryptosystémy a kryptografické protokoly. Praktické příklady v MATLABu.
Cíle:
Získání teoretických znalostí o reprezantaci signálů v časové a frekvenční oblasti, o vlastnostech signálů a způsobech jejich přenosu prostředím v přeloženém a základním pásmu. Seznámení studentů s principy kódování signálů za účelem jeich přenosu a zabezpečení, základními koncepty moderní kryptografie a běžnými kryptografickými nástroji.