covid-19 info

logo ČVUT

Systémová analýza

Kód předmětu:
20SYAP
Studium:
doktorské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (P 3710)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaD Dopravní systémy a technika - 3708V009
čeština, angličtinaP Provoz a řízení letecké dopravy - 3708V017
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garant předmětu:
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)