info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Systémové inženýrství

Kód předmětu:
20SYN
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3čeština, angličtinaIS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
Inženýrství, systémový přístup, virtuální systém, měkký systém, produkční funkce a řády efektů, znalostní inženýrství, umělá inteligence, identifikace a organizace systému, inženýrské úlohy v systémovém pojetí.
Anotace:
Rozšířená definice systému v prostoru inženýrských úloh, specifikace vybraných typů systémů vůči souvisejícím nástrojům systémové analýzy a projektování, seznámení s vybranými nástroji identifikace složitých systémů, zpodrobnění vybraných typů úloh systémového inženýrství. Příklady využití metod a nástrojů systémového inženýrství.
Cíle:
Poznatkově přiblížit podstatu celostního myšlení, zvládnutí průmětu nástrojů systémové analýzy do inženýrských úloh ovládání a projektování systémů, utřídění pojmů a nástrojů systémového přístupu pro běžná řešení praktických úloh. Schopnost optimalizace postupu řešení inženýrských úloh prosřednictvím hledání systémových struktur problémů.