Systémová analýza

Kód předmětu:
20SYSA
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
14 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština společná část studia
letní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D.
Ing. Petr Bureš, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Adam Hlubuček
Ing. Patrik Horažďovský
Ing. František Kekula
Ing. Zaid Mahmoud
Ing. Zuzana Purkrábková
Ing. Jiří Růžička
Ing. Milan Sliacky, Ph.D.
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Petr Bureš, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
systém, systémová analýza, identifikace, rozhraní, proces, chování, architektura, identita, tvrdý systém, měkký systém, dekompozice, integrace, Petriho sítě, rozhodovací tabulky.
Anotace:
Úvod do systémových věd, systémový přístup, terminologie, typové úlohy systémové analýzy, identifikace systému, rozhraní systému a úlohy na rozhraní, procesy, chování systému a jeho analýza, silné funkce a procesy, genetický kód, identita systému, architektura systému. Nástroje pro práci na systému - Petriho sítě, rozhodovací tabulky, algoritmy pro strukturní úlohy. Měkké versus tvrdé systémy, metody práce s měkkými systémy.
Cíle:
Studenti umí definovat a analyzovat úlohy a problémy reálného světa v širších souvislostech. Umí prácovat s tvrdými i měkkými systémy. Studenti umí řešit základní úlohy systémové analýzy na systému s důrazem na identifikaci systému, řešení úloh na rozhraní, strukturních úloh, nalezení chování systému, genetického kódu a identity systému.