info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Telematické systémy

Kód předmětu:
20TMSY
Studium:
doktorské
Studijní program:
Inženýrská informatika (P 3902)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaI Inženýrská informatika v dopravě a spojích - 3902V036
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Anotace:
V rámci předmětu "Telematické systémy" budou řešeny teoretické aspekty dopravně-telematických systémů zahrnující modely dopravních sítí, modely dopravních proudů, modely prvků dopravní telematiky (sledování pohybu dopravních prostředků, modely přenosových technologií, kombinace a komparace různých dat, atd.), modely ovlivňování a řízení dopravních proudů, modely datových prvků a modely celých informačních a telekomunikačních systémů v metodice UML (Unified Modeling Languague) a ASN.1 (Abstract Syntax Notation No.1). Na základě takto pojatých modelů dopravně-telematických systémů lze provádět i hodnocení synergií a účinnosti složitých telematických systémů formou fuzzy-lingvistické aproximace získané z různých expertních pravidel.