Telematické systémy a jejich návrh

Kód předmětu:
20TSJ
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
1čeština, angličtinaIS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
6
Rozsah výuky:
3 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Petr Bureš, Ph.D.
Ing. Martin Langr, Ph.D.
roh  Cvičení:
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
Telematika, telekomunikace, informatika, inteligentní dopravní systémy
Anotace:
Postupný detailní rozbor jednotlivých existujících telematických systémů v oblasti dopravy dle módů, např. mýtný systém, vážení vozidel, fleet management, řízení dopravy, atd.
Cíle:
Seznámit posluchače s komplexností návrhu telematických systémů, od úvodních ideových záměrů, prokázání provozně ekonomické smysluplnosti, zajištění uživatelských požadavků přes samotný návrh a implementaci technického řešení po zhodnocení celého životního cyklu provozu.