Úvod do inteligentních dopravních systémů

Kód předmětu:
20UITS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
3čeština, angličtinaspolečná část studia
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
7
Rozsah výuky:
3 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
20 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Ing. Martin Langr, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.
roh  Cvičení:
Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.
Ing. Patrik Horažďovský
Ing. František Kekula
Ing. Martin Langr, Ph.D.
Ing. Zuzana Purkrábková
Ing. Jiří Růžička
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
ITS, dopravní telematika, telekomunikace, informační systémy, řízení dopravy
Anotace:
Terminologie a legislativní rámec telematických systémů a jejich architektura. Telematické systémy v praxi a jejich provoz. Základy informačních systémů a telekomunikací pro ITS. Principy a technické zajištění měření dopravních dat, lokalizace a navigace. Praktická práce s dopravními daty. Reálné ukázky možných aplikací zásad ITS.
Cíle:
Studenti mají základní přehled o inteligentních dopravních systémech a chápou je jako nadstavbu dopravní infrastruktury. Mají představu o komplexnosti systémů a významné roli informačních systémů a telekomunikací. Studenti znají základní terminologii v této oblasti a umí popsat základní součásti a funkce telematických systémů.