info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Alternativní formy financování dopravních projektů

Kód předmětu:
20Y1AF
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinavšechny obory
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garant předmětu:
doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.
Vyučující předmětu:
doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
veřejný sektor, financování formou PPP, dotace z fondů EU, metodika, pravidla, návody, akcie, obligace, směnky a typy právnických osob
Anotace:
Budou specifikovány takové formy financování v oblasti dopravy a telekomunikacích, kde příslušný subjekt veřejného sektoru představuje konečného dlužníka, tj. splátky dluhu pocházejí z jeho rozpočtu, není však přímým účastníkem transakce a protistranou finančního ústavu poskytujícího financování. Emitování cenných papírů jako alternativní zdroj profinancování dopravních a telekomunikačních projektů.
Cíle:
Financování formou PPP, emitováním cenných papírů, odkupem pohledávek, apod.