covid-19 info

logo ČVUT

Environmentální aspekty dopravy

Kód předmětu:
20Y1EA
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Mgr. Pavel Juruš, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
kvalita ovzduší, silniční meteorologie
Anotace:
Stav atmosféry, meteorologická observační síť, počasí v dopravě, silniční meteorologie. Předpovídání počasí, asimilace dat, pravděpodobnostní předpovědi, vyhodnocování předpovědí. Kvalita ovzduší, hlavní znečišťující látky a jejich efekty, chemie atmosféry, dopravní emise. Skleníkové plyny, uhlíkový cyklus, role energetiky a dopravy v měnícím se klimatu.
Cíle:
Posluchači budou uvedeni do problematiky interakce mezi dopravou a atmosférou, a to zejména z pohledu environmentální informatiky. Předmět slouží jako systematický přehled současného stavu problematiky a jako široký základ pro další podrobnější studium.