covid-19 info

logo ČVUT

Lokalizace a navigace

Kód předmětu:
20Y1LN
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Petr Bureš, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
navigace, routování, lokalizace, popis polohy
Anotace:
Popis a ukázky silniční sítě, způsoby lokalizace na síti. Routovací algoritmy jejich vlastnosti a implementace. Popis a ukázky sítě pro hledání dopravního spojení, routovací algoritmy, jejich vlastnosti a implementace.
Cíle:
Získat znalosti o způsobech popisu polohy v dopravě, způsobech navigace a hledání cesty a jejich implementaci a optimalizaci.