covid-19 info

logo ČVUT

Odbavovací a informační systémy

Kód předmětu:
20Y1OI
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Milan Sliacky, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
odbavovací systémy, informační systémy
Anotace:
Odbavovací systémy v hromadné dopravě a jejich komponenty (palubní jednotky, validátory, turnikety, ...). Informační systémy určené uživatelům (jízdní řády, mapy, panely, ...) i provozovatelům (oběhy, poloha či aktuální zpoždění vozidel). Problematika vazby na tarifní systémy. Další příklady odbavovacích systémů (parkovací systémy).
Cíle:
Cílem předmětu je seznámení studentů s odbavovacími a informačními systémy. Studenti se dozví informace o obecných principech těchto systémů, o konkrétních technických řešeních všech jednotlivých komponent, ale také o související legislativě a certifikaci. Studenti si také vyzkouší ovládání reálných systémů.