Osvětlování pozemních komunikací

Kód předmětu:
20Y1OK
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. František Kekula
Ing. Libor Kousal, CSc.
Ing. Zuzana Purkrábková
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
Veřejné osvětlení (VO), prvky veřejného osvětlení, svítivost, udržovaná průměrná svislá osvětlenost, jas, výběr světelných tříd, generel VO, projektování VO, světelně-technické výpočty
Anotace:
Základní světelně-technické pojmy, struktura veřejného osvětlení (svítidla, RVO, elektrický rozvod), technické parametry svítidel (životnost světelného zdroje, směrování), normy a související legislativa, metody měření osvětlenosti a jasů tříd pozemních komunikací, tunelů, koncepční přístup k projektování veřejného osvětlení, světelně technické výpočty v programech DIALux a Relux, systémy řízení a správy veřejného osvětlení (dynamické osvětlení).
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty s osvětlováním tříd pozemních komunikací dle normy a jeho významem v dopravě. Kromě teoretických znalostí budou studentům představeny metody měření osvětlení a postup jeho projektování a výpočtů. Představeny budou rovněž současné trendy v rozvoji řízení veřejného osvětlení, akomodace v tunelech atp.