info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Procesy řízení kvality výrobků

Kód předmětu:
20Y1PK
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinavšechny obory
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garant předmětu:
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
systém managementu organizací, systém managementu kvality, systém řízení kvality, metrologie a zkušebnictví, certifikace výrobků
Anotace:
Obecné zásady managementu a řízení organizací. Systémy managementu a mezinárodní normy. Systémy managementu kvality. Kvalita výrobků, procesů, systémů. Jednotný rámec norem pro systémy managementu, zásady managementu. Principy procesního řízení, monitorování a měření v systémech managementu. Jednotný rámec norem pro systémy managementu. Principy procesního řízení. Metrologie a zkušebnictví. Certifikace výrobků.
Cíle:
Získání základních informací o problematice a zásadách managementu a řízení organizací, základních principů a požadavků na kvalitu výrobků, procesů, systémů, politice kvality a cílů procesů řízení, principech a nástrojích procesního řízení organizací. Základní informace o problematice metrologie, zkušebnictví a certifikaci.