Snímače a akční členy

Kód předmětu:
20Y1SC
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
senzor, měřící řetězce, dynamická a statická přesnost, stabilita, akční člen
Anotace:
Systémové principy funkcí snímačů a akčních členů. Základy teorie měření a akčního působení. Principy a vybrané technologické a konstrukční realizace snímačů mechanických veličin a chvění včetně zvuku, elektrických a magnetických veličin a elektromagnetických vln, stavových veličin (teplota, vlhkost), chemických veličin a toků částic. Akční členy elektrické, pneumatické i hydraulické a akční prvky v pevné fázi.
Cíle:
Znalost principů snímačů a akčních členů v technice. Navrhování a používání měřicích a akčních řetězců. Znalosti pro analýzu a eliminaci chyb a rušení.