info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecká angličtina 1 pro obor Profesionální pilot

Kód předmětu:
21APL1
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaPIL Profesionální pilot - 3708R030
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
0 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. František Kuba (přednášející, cvičící)
Ing. Sarah Van Den Bergh (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Letecká angličtina, názvosloví, odborné texty.
Anotace:
Cvičení zaměřená na plynulé čtení odborných textů, rozšíření slovní zásoby technické angličtiny, terminologie ve vztahu ke stavbě letadel, základům letu, leteckým motorům, přístrojům a vybavení, rozbory, týkající se témat leteckého provozu, provozních postupů, příslušné legislativy a postupů provozovatelů.
Cíle:
Prohloubení znalostí odborné angličtiny, porozumění anglickým manuálům, seznámení s terminologií v oblasti civilního letectví v obecnějším kontextu a s důrazem na schopnost přijímat informace výhradně v angličtině.