info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

CNS Systémy

Kód předmětu:
21CNSS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
1čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
3 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
16 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
CNS, komunikační systémy, navigační systémy, přehledové systémy, ACARS, ATN, CPDLC, ADS-C, NDB, VOR, DME, ILS, MLS, GNSS, ABAS, GBAS, SBAS, GPS, Galileo, EGNOS, LVP, SSR, SSR mód-S, ADS-B, MLAT, A-SMGCS, ACAS/TCAS, INS/IRS.
Anotace:
Předmět poskytuje podrobné odborné znalosti technických systémů využívaných v komunikační, navigační a přehledové doméně v letectví. Problematika jednotlivých systémů je zasazena do kontextu, technických a provozních požadavků a prezentována ve světle budoucích ATM koncepcí a strategií.
Cíle:
Poskytnout podrobné znalosti nezbytné pro přípravu odborníků, jejichž budoucí aktivity budou spojeny s výzkumem, vývojem, instalací, provozem a údržbou CNS/ATM systémů.